• Litwa
  • 14 grudnia, 2016 16:18

Sondaż: Media mają największy wpływ na władzę

Z badań opinii publicznej wynika, że jedna trzecia mieszkańców Litwy sądzi, iż największy wpływ na władzę mają media – pisze lrt.lt.

zw.lt
Sondaż: Media mają największy wpływ na władzę

FOt. BFL/Karolis Kavolėlis

33, 6 proc. ankietowanych odpowiedziało, że największy wpływ na decyzje władz mają media.

25, 2 proc. badanych odpowiedziało, że spory wpływ na władzę mają banki oraz duży biznes.

Tylko 8 proc. mieszkańców odpowiedziało, że wpływ mają zwykli obywatele.

Społeczeństwo Litwy sądzi, że związki zawodowe nie mają wpływu na decyzje podejmowane przez rządzących. Tak sądzi tylko 5 proc. ankietowanych.

Większym zaufaniem wśród mieszkańców cieszą się organizacje międzynarodowe. 8 proc. badanych
odpowiedziało, że tego typu organizacje mają największy wpływ na władzę Litwy.

PODCASTY I GALERIE