• Litwa
  • 9 kwietnia, 2019 14:50

Sondaż: Litwa raczej odrzuci podwójne obywatelstwo

Wielce prawdopodobne, że w trakcie majowego referendum projekt zmiany konstytucji dotyczący podwójnego obywatelstwa zostanie odrzucony – wynika z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez „Baltijos tyrimai” na zlecenie Wileńskiego Instytutu Analizy Politycznej.

BNS
Sondaż: Litwa raczej odrzuci podwójne obywatelstwo

Z badań wynika, że podwójne obywatelstwo popiera 46,6 proc. wyborców, a nie 50 proc. jak wymaga ustawodawstwo.

27, 8 proc. respondentów opowiada się przeciwko podwójnego obywatelstwa, a 16,3 proc. nie ma wyrobionego zdania w temacie.

Najwięcej zwolenników podwójnego obywatelstwa jest wśród młodzieży (18-30 lat) – 67 proc., najmniej wśród emerytów – 49 proc.

Zgodnie z prawem konstytucję można zmienić, jeśli w referendum projekt zostanie zaaprobowany przez ponad 50 proc. osób posiadających czynne prawo wyborcze.

Referendum odbędzie się 12 maja.

Zgodnie z projektem mieszkańcy Litwy będą musieli odpowiedzieć na pytanie: czy zgadzają się na podwójne obywatelstwo osób, które wyemigrowały do „krajów odpowiadających euroatlantyckim kryteriom”.
Lista krajów ma być określona w późniejszej ustawie.

 Przyjęte w drodze referendum poprawki do konstytucji miałyby wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

Obecnie podwójne obywatelstwo na Litwie mogą mieć tylko te osoby, które opuściły kraj przed odzyskaniem niepodległości w 1990 roku oraz ich potomkowie. Takie prawo nie przysługuje tym, którzy wyjechali z Litwy po 11 marca 1990 roku.

PODCASTY I GALERIE