• Litwa
  • 3 lutego, 2016 14:23

Sodra znowu się zadłuża

Mimo kilkumiliardowego zadłużenia Sodry, rząd wyraził zgodę na kolejną pożyczkę. Tym razem w wysokości 420 mln euro.

BNS
Sodra znowu się zadłuża

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zatwierdził projekt Ministerstwa Finansów zgodnie z którym, 10-letnia pożyczka bez odsetek zostanie przeznaczona na zrównoważenie przepływów pieniężnych Sodry.

288,5 mln euro zostanie przekazanych na zwrot pożyczki udzielonej przez Ministerstwo Finansów, 131,5 mln – na zrównoważenie przepływów pieniężnych ubezpieczyciela. Zwrot pożyczki zostanie uruchomiony z dniem 20 stycznia 2020 roku.

W 2016 roku wydatki z funduszu Sodry będą o 742,8 mln euro większe niż dochody. Sumę tę planuje się pokryć z pożyczek rządowych i banków komercyjnych.

W ubiegłym roku Sodra zaciągnęła pożyczkę w wysokości 3,762 mld euro, z czego 3,373 mld euro pożyczki udzielił rząd, 389,75 mln – banki komercyjne.

PODCASTY I GALERIE