• Litwa
  • 25 kwietnia, 2017 9:06

Sodra pobiera długi z kont mieszkańców

Z tytułu niezapłaconego podatku za obowiązkowe ubezpieczenie zdrowia Sodra wyegzekwowała 780 tys euro.

zw.lt
Sodra pobiera długi z kont mieszkańców

Fot BNS/Julius Kalinskas

Taka suma została pobrana z kont mieszkańców. Walkę z mieszkańcami niepłacącymi podatku za zdrowie Sodra rozpoczęła w marcu.

W ciągu miesiąca na konto Sodry wpłynęło 1 mln 460 tys z tytułu nie zapłaconego PSD, mieszkańcy zapłacili dobrowolnie.
Szef Sodry jeszcze wcześniej deklarował, ze do końca roku Sodra planuje odzyskać cały dług, który w marcu sięgał 80 mln euro.

PODCASTY I GALERIE