• Litwa
  • 17 lutego, 2018 10:23

Socjaldemokraci zarejestrowali projekt ustawy o mniejszościach narodowych

Socjaldemokraci zgłosili projekt ustawy o mniejszościach narodowych, który zezwala na używanie w urzędach samorządowych obok języka państwowego również języka mniejszości narodowych, w tym polskiego.

BNS
Socjaldemokraci zarejestrowali projekt ustawy o mniejszościach narodowych

Fot. Antoni Radczenko

Projekt zakłada też możliwość zapisu nazw ulic i miejscowości w językach mniejszości narodowych.

Proponowane zmiany dotyczyłyby tych samorządów, w których dana mniejszość narodowa stanowi nie mniej niż 1/3 mieszkańców. Zgodnie z tym założeniem, język polski obok języka litewskiego obowiązywałby w rejonie solecznickim, gdzie Polacy stanowią 77,8 proc. mieszkańców, w rejonie wileńskim – 52,1 proc. i w rejonie trockim – 30,1 proc.

Autorzy projektu ustawy o mniejszościach narodowych wskazują, że „uwzględniając sytuację geopolityczną Litwy, zachowanie jedności społecznej ma podstawowe znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego”.

„W szczególnie wrażliwej sytuacji znalazła się polska mniejszości narodowa, która niejednokrotnie podnosiła kwestię językową” – czytamy w uzasadnieniu projektu. Zdaniem jego autorów, „przeniesienie przewidzianych praw z Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych do prawa narodowego rozstrzygnęłoby wiele długoletnich sporów z Polską, która jest strategicznie ważnym partnerem Litwy w dziedzinie bezpieczeństwa”.

Agencja BNS podkreśla, że projekt ustawy o mniejszościach narodowych został zarejestrowany w czwartek, w dniu rozpoczynającej w Wilnie trzydniowej wizyty prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Współautor projektu, poseł partii socjaldemokratycznej Algirdas Sysas wskazuje jednak, że „jest to zwykły zbieg okoliczności”.

„Projekt był długo uzgadniany. Szukaliśmy odpowiednich sformułowań, które już na wstępnie nie wywołałyby gorących dyskusji” – powiedział Sysas.

Ustawa o mniejszościach narodowych, która określała używanie języka mniejszości narodowych, m.in. zezwalała na używanie podwójnego nazewnictwa, na Litwie obowiązywała od 1991 roku, ale na początku 2010 roku wygasła.

Od ośmiu lat Polacy na Litwie domagają się przyjęcia nowej ustawy o mniejszościach narodowych.

Na Litwie mieszkają przedstawiciele 154 narodowości. Litwini stanowią 84,2 proc. mieszkańców, Polacy – 6,6 proc., Rosjanie – 5,8. proc.

PODCASTY I GALERIE