• Litwa
  • 2 kwietnia, 2014 8:59

Socjaldemokraci chcą oryginalnej pisowni nazwisk

Rządzący socjaldemokraci proponują poprawki do Kodeksu Cywilnego, które umożliwiłyby oryginalny zapis nazwisk w dokumentach tożsamości. Projekt zgłosili starosta frakcji socjaldemokratów Irena Šiaulienė i wiceprzewodniczący Sejmu Gediminas Kirkilas.

BNS
Socjaldemokraci chcą oryginalnej pisowni nazwisk

Fot. BFL

Obecnie Kodeks Cywilny przewiduje, że imię, nazwisko oraz nazwy miejscowości są zapisywane zgodnie z zasadami języka litewskiego. Socjaldemokraci proponują dopisać sformułowanie – jeżeli inne akty prawne nie stanowią inaczej.

Zasadność wprowadzenia poprawek politycy argumentują migracją oraz koniecznością zapewnienia podstawowych praw osobom, zawierącym małżeństwa z obcokrajowcami.

“Po przepisaniu nielitewskich nazwisk według zasad litewskiej gramatyki, posiadacze tych nazwisk stykają się z wieloma problemami przy potwierdzaniu swojej rożsamości, więzi małżeńskiej lub innej z osobą, której nielitewskie nazwisko noszą” – piszą socjaldemokraci w uzasadnieniu projektu.

Pomysłodawcy poprawki dodają, że nazwisko jest unikalnym znamieniem tożsamości, związanym z życiem osobistym i rodzinnym, toteż zmiana zapisu imienia i nazwiska w dokumentach może nie tylko naruszać prawa człowieka, lecz także stanowić dodatkowe utrudnienie np. w trakcie podróży.

Posłowie podkreślają, że zgodnie z wyjaśnieniem Sądu Konstytucyjnego, na wniosek Państwowej Komisji Języka Litewskiego mogą być ustanowione inne niż do tej pory zasady pisowni nazwisk nielitewskich w dokumentach tożsamości.

PODCASTY I GALERIE