• Litwa
  • 26 lipca, 2016 12:23

Śmiertelność dzieci na Litwie najwyższa w EU

Nie choroby, lecz nieszczęśliwe wypadki są najczęstszą przyczyną śmiertelności dzieci na Litwie. Co więcej, wskaźniki Litwy są najwyższe w Europie.

zw.lt
Śmiertelność dzieci na Litwie najwyższa w EU

Fot. pixabay.com

Rūta Ežerskienė z zarządu stowarzyszenia firm ubezpieczeniowych na Litwie uważa, że za mało się mówi o codziennych niebezpieczeństwach, które czuwają nad dziećmi. Brakuje też informacji i ostrzegania o tym rodziców.

Stowarzyszenie litewskich firm ubezpieczeniowych tradycyjnie organizuje akcję ”Bezpieczne lato”. Akcja ma zwrócić uwagę rodziców i samych dzieci na potencjalne zagrożenia, których można uniknąć. Do takich zagrożeń zaliczamy m.in. oparzenia, porażenia prądem, złamania. W ramach projektu prowadzone są szkolenia i spotkania.

Akcję sfinalizuje wystawa rysunków na temat bezpiecznego dzieciństwa w parku Zakret, która odbędzie się 4 sierpnia.

PODCASTY I GALERIE