• Litwa
  • 16 listopada, 2015 11:58

Służby: Na Litwie potrzebne jest centrum zarządzania kryzysowego

W odpowiedzi na zagrożenia terroryzmu na Litwie powinno powstać centrum zarządzania kryzysowego, mówi szef Departamentu Bezpieczeństwa Państwa Darius Jauniškis.

BNS
Służby: Na Litwie potrzebne jest centrum zarządzania kryzysowego

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Poinformowaliśmy rząd, jakie kroki zostały podjęte, że odbyły się spotkania grup koordynacyjnych, reakcja nastąpiła operatywnie. Zaproponowaliśmy, aby zwrócić uwagę na utworzenie centrum zarządzania kryzysowego, które szybciej by reagowało na takie wydarzenia i środki byłyby podejmowane o wiele wcześniej” – po naradzie w rządzie powiedział Jauniškis.

W poniedziałek odbyło się zainicjowane przez premiera Algirdasa Butkevičiusa spotkanie poświęcone wzmacnianiu bezpieczeństwa wobec ostatnich wydarzeń na świecie.

Jak podkreślił Jauniškis, Departament Bezpieczeństwa Państwa stale obserwuje na Litwie kilkadziesiąt osób, które „mogłyby być, ale niekoniecznie są potencjalnymi terrorystami”. Nawoływał jednocześnie, by nie utożsamiać uchodźców z potencjalnymi terrorystami, gdyż większość z nich ucieka właśnie przed wojną.

„Emigranci pomogą nam lepiej zrozumieć – kim są ci terroryści, jak oni myślą, skąd bierze się ten radykalizm. Powinniśmy patrzeć przez taki pryzmat” – powiedział szef VSD.

PODCASTY I GALERIE