• Litwa
  • 2 maja, 2022 12:07

Służba Zatrudnienia: rośnie liczba cudzoziemców na rynku pracy

W ciągu 3 miesięcy tego roku prawie 2,6 tys. obywatelom państw trzecich zostało wydanych pozwoleń na pracę na Litwie - 1,6 razy więcej niż w tym samym czasie w zeszłym roku, mówi Urząd Zatrudnienia. Według jego liczba zezwoleń wraca do poziomu sprzed pandemii – w I kwartale 2020 r. wydano prawie 2,4 tys. zezwoleń.

BNS
Służba Zatrudnienia: rośnie liczba cudzoziemców na rynku pracy

„Wzrost popytu na siłę roboczą z krajów trzecich był spowodowany zmianą okoliczności po kwarantannie, kiedy sektory gospodarki, zwłaszcza usługi, powróciły do ​​normalnej działalności. Po zniesieniu ograniczeń wjazdu cudzoziemców liczba pozwoleń na pracę dla cudzoziemców pracujących w naszym kraju znów jest wyższa – powiedziała Ernesta Varnaitė, koordynatorka służby ds. zatrudniania obywateli państw trzecich.

Najwięcej zezwoleń wydano firmom Sematix, Gisbalt, Ritata, Plasta, Amber Food, Kaimelis LT, Baltic Logistic Solutions i Baltic Energy Projects – podał Urząd Zatrudnienia.

W tym roku wydano pracodawcom 1166 zezwoleń na pracę dla cudzoziemców i podjęto 1152 decyzji o zgodności ich pracy z potrzebami krajowego rynku pracy, z czego 80 na pracę z wysokimi kwalifikacjami. Wydano 272 zezwolenia na pracę sezonową – prawie 3,7 razy więcej niż rok temu.

Najwięcej zezwoleń wydano na Wileńszczyźnie (550), Kownie – 328, Kłajpedzie – 106, Szawlach – 100, Poniewieżu – 82. 82% imigrantów to mężczyźni, kobiety – 18%. Ponadto rozszerzyła się geografia krajów, których obywatele mogą pracować na Litwie – w tym roku lista obejmuje 33 kraje, w zeszłym roku – 21.

Większość zezwoleń (30%) została wydana obywatelom Białorusi, 29% Ukrainie i 9% Kirgistanowi. Większość decyzji dotyczących zgodności rynku została wydana obywatelom Ukrainy – 45%, Białorusi – 27%, Rosji – 6% liczba wszystkich wydanych decyzji.

Najwięcej pozwoleń na pracę wydano firmom usługowym – ponad 50%, budowlanym – 1/4, przemysłowi – 1/5 i rolnictwu – 3%.

Obywatele innych krajów będą pracować na Litwie głównie jako kucharze, stolarze, operatorzy urządzeń pakujących, elektrycy, betoniarze, kierowcy, monterzy konstrukcji metalowych, spawacze gazowi i elektryczni, dekarze, budowniczymi.

Ponadto w tym roku podjęto 80 decyzji o wysokich kwalifikacjach zawodowych – 1,4 razy więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Z 15 krajów mieli pochodzić wysoko wykwalifikowani obcokrajowcy – prawnicy, marketerzy, kierownicy projektów, ekonomiści, analitycy.

W pierwszym kwartale pensje cudzoziemców wahały się od 731 do 5784 EUR (od 644 do 2810 EUR rok temu).

PODCASTY I GALERIE