• Litwa
  • 6 grudnia, 2016 11:47

Skvernelis: Priorytetem jest troska o rodzinę

Priorytetem siedemnastego rządu jest pielęgnowanie i pomoc rodzinie, powiedział mianowany premier Saulius Skvernelis przedstawiając w Sejmie program rządu.

Skvernelis: Priorytetem jest troska o rodzinę

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Zostały przewidziane konkretne środki w celu stworzenia środowiska korzystnego dla rodziny, stworzenia możliwości pogodzenia pracy i obowiązków rodzinnych. Kompleksowo będą rozwiązywane problemy opieki nad dziećmi i adopcji. Wypowiadamy się także bardzo konkretnie na temat skutecznej i kompetentnej pomocy dziecku i rodzinie” – podkreślił Skvernelis.

Polityk wyróżnił także walkę z przemocą i szyderstwami.

„Bardzo ważny jest rozdział przewidujący konkretne środki w zakresie umiejętności rozpoznania przemocy, drwin i braku tolerancji dla nich w naszym społeczeństwie”” – zauważył.

Mianowany premier dodał, że w celu zmniejszenia problemów demograficznych zostanie stworzony osobny program. Znajdą się w nim tak zwane pieniądze na dziecko i zasiłki macierzyńskie. Obecnie liczba urodzin na Litwie wynosi 1,70 dziecka na jedną kobietę, rząd chce podnieść ten wskaźnik do 2,1.

Komentując kwestie związane z finansowaniem oświaty Skvernelis zauważył, że koszyczek ucznia nie sprawdził się, toteż zostanie wprowadzony inny system finansowania, zwłaszcza w małych miejscowościach i wsiach.

Zgodnie z programem rząd będzie dążył do zmniejszania dostępności alkoholu i tytoniu, wśród proponowanych środków znalazły się zakaz sprzedaży mocnego alkoholu przed ukończeniem 20 roku życia, oznaczanie używek pokazując wyrządzaną przez nie szkodę, zakaz reklamu alkoholu i tytoniu, specjalizowane sklepy.

Gabinet ministrów zapowiada zwiększenie emerytur o 40 euro przed 1 lipca oraz przeniesienie długu Sodry do budżetu państwa, co zatrzyma naliczanie odsetek.

Osoby karane za przestępstwa korupcyjne przez 10 lat nie będą mogły zajmować żadnych publicznie obsadzanych stanowisk. W celu badania spraw korupcyjnych polityków i sędziów ma zostać stworzony status prokuratora specjalnego.

Siedemnasty rząd zapowiada także zmniejszenie liczby instytucji państwowych, organizowanie wyborów sejmowych na początku roku, wprowadzenie głosowania elektronicznego, przeniesienie do Kowna ministerstw środowiska i rolnictwa, zalegalizowanie podwójnego obywatelstwa itd.

Po zaprezentowaniu programu rządu w Sejmie frakcje parlamentarne mają tydzień na zapoznanie się z dokumentem. 13 grudnia posłowie będą głosowali nad zatwierdzeniem programu.

PODCASTY I GALERIE