• Litwa
  • 5 kwietnia, 2016 15:08

Skvernelis chce ułatwić legalizację pobytu cudzoziemców na Litwie

Minister spraw wewnętrznych Saulius Skvernelis proponuje uprościć tryb wydawania zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony dla cudzoziemców na Litwie.

BNS
Skvernelis chce ułatwić legalizację pobytu cudzoziemców na Litwie

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Propozycja Skvernelisa ma ułatwić rozwój przedsiębiorczości i przyczynić się do wzrostu inwestycji w kraju. Minister podkreśla, że uproszczenie procedur migracyjnych nie powinno zachęcać pracodawców do sprowadzania tańszej siły roboczej i pogarszania warunków pracy, a także wynagradzania miejscowych pracowników.

MSW proponuje więc ustalić, że wynagrodzenie obcokrajowca nie może być niższe niż średnie wynagrodzenie brutto na Litwie. ,,Brakuje nam wykwalifikowanych specjalistów określonych zawodów, przyciągnięcie ich jednak z krajów trzecich jest dzisiaj nieelastyczne i niekonkurencyjne. Pracodawcy na Litwie jednogłośnie twierdzą, że hamuje to rozwój przedsiębiorczości” – twierdzi szef MSW.

Jeżeli poprawki zostaną przyjęte, wówczas rząd zatwierdzi listę zawodów, których na Litwie brakuje. Zezwolenia na zamieszkanie (niebieskie karty) dla takich cudzoziemców byłyby wydawane w ciągu 1 miesiąca albo 15 dni. Obecnie na wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemiec musi czekać 1-4 miesięcy.

Ponadto cudzoziemcy studiujący na Litwie po otrzymaniu zezwolenia, mogliby pracować nie więcej niż 20 godz. tygodniowo od początku studiów, a nie tak jak obecnie – do drugiego roku.

PODCASTY I GALERIE