• Litwa
  • 7 sierpnia, 2020 6:01

Skutki wyników egzaminu z matematyki – puste bezpłatne miejsca na uczelniach

W związku z fatalnym wynikiem egzaminu maturalnego z matematyki w tym roku na uczelniach wyższych nie zostanie obsadzonych kilka tysięcy miejsc finansowanych przez państwo.

BNS
Skutki wyników egzaminu z matematyki – puste bezpłatne miejsca na uczelniach

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Zrzeszenie Studentów proponuje te środki wykorzystać na indeksację koszyczka studiów czy przeznaczyć studentom starszych roczników. W opinii przewodniczącego Zrzeszenia Eigirdasa Sarkanasa, Litwa powinna przypomnieć lekcję z 2008 r., kiedy pozostało 4 300 niewykorzystanych koszyczków studiów. Wszystkie środki wówczas rozdysponowano między uczelniami.

Jak powiedział, obecnie należy wyciągnąć wnioski i środki przeznaczyć bezpośrednio studentom. Reszta ma zostać przeznaczona na poprawienie jakości studiów i zwiększenie dostępności.

Proponowana jest zatem indeksacja koszyczka studiów i zwiększenie finansowania przeznaczonego na jednego studenta lub stworzenie możliwości wykorzystania koszyczka przez studentów starszych roczników, którzy studiują na miejscach płatnych.

PODCASTY I GALERIE