Litwa
BNS

Skardžiuvienė: Najczęściej mieszkańcy Litwy są dyskryminowani na rynku pracy

Najczęściej mieszkańcy Litwy są dyskryminowani na rynku pracy - poinformowała Agneta Skardžiuvienė, szefowa Służby Kontrolera ds. Równych Możliwości.

Dzisiaj (26 marca) Służna zaprezentuje sprawozdanie z działalności w roku 2017.

Najczęściej mieszkańcy Litwy są dyskryminowani ze względu na płeć, wiek oraz niepełnosprawność.

„Najczęściej osoby są dyskryminowane na rynku pracy, na drugim miejscu uplasowały się naruszenia prawa konsumenckiego” – powiedziała w rozmowie z LRT Skardžiuvienė.

W 2017 r. Służba wszczęła 117 dochodzeń.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!