• Litwa
  • 26 marca, 2018 8:32

Skardžiuvienė: Najczęściej mieszkańcy Litwy są dyskryminowani na rynku pracy

Najczęściej mieszkańcy Litwy są dyskryminowani na rynku pracy - poinformowała Agneta Skardžiuvienė, szefowa Służby Kontrolera ds. Równych Możliwości.

BNS
Skardžiuvienė: Najczęściej mieszkańcy Litwy są dyskryminowani na rynku pracy

Fot. Joanna Bożerodska

Dzisiaj (26 marca) Służna zaprezentuje sprawozdanie z działalności w roku 2017.

Najczęściej mieszkańcy Litwy są dyskryminowani ze względu na płeć, wiek oraz niepełnosprawność.

„Najczęściej osoby są dyskryminowane na rynku pracy, na drugim miejscu uplasowały się naruszenia prawa konsumenckiego” – powiedziała w rozmowie z LRT Skardžiuvienė.

W 2017 r. Służba wszczęła 117 dochodzeń.

PODCASTY I GALERIE