• Litwa
  • 17 stycznia, 2020 13:16

Širinskienė zwróciła się do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych w związku z „20 Polakami Narkiewicza”

Agnė Širinskienė zwróciła się do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych z prośbą do Służby ds. Badań Specjalnych (STT) i innych instytucji państwowych o zalecenia dotyczące sposobu wykorzystania danych osobowych i ich ujawnienia stronom trzecim.

lrt.lt
Širinskienė zwróciła się do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych w związku z „20 Polakami Narkiewicza”

Fot. Joanna Bożerodska

Było to odpowiedzią na publiczne oświadczenia, dotyczące informacji na temat możliwości zatrudnienia przez ministra komunikacji Jarosława Narkiewicza około 20 Polaków.

Posłanka Sejmu Širinskienė zauważa, że w danym wypadku chodzi nie tylko o fakt, że informacja okazała się nieprawdą, ale fakt gromadzenia takich danych może być objawem dyskryminacji na tle narodowościowym.

„Jest zatem oczywiste, że wszystkie zatrudnione osoby łączy jedynie fakt, że są narodowości polskiej. Narodowość i pochodzenie etniczne są szczególnie wrażliwym tematem, ponieważ ujawnienie takich danych może grozić dyskryminacją” – powiedziała Širinskienė.

Według niej, na Litwie informacje o „20 Polakach Narkiewicza” rozpowszechniono w szczególnie negatywnym kontekście, bez wcześniejszego zbadania, czy narodowość jest w tym kontekście istotna do omówienia. Posłanka sądzi, że publikowane informacje sprawiały wrażenie, że polska mniejszość narodowa stanowi pewne zagrożenie.

PODCASTY I GALERIE