• Litwa
  • 16 grudnia, 2020 6:01

Šimonytė rozmawiała o wzmocnieniu strategicznego partnerstwa z premierem RP

Premier Ingrida Šimonytė omówiła wzmocnienie strategicznego partnerstwa z premierem RP Mateuszem Morawieckim.

zw.lt
Šimonytė rozmawiała o wzmocnieniu strategicznego partnerstwa z premierem RP

Fot. Joanna Bożerodska

Podczas rozmowy omówiono współpracę dwustronną obu krajów, koordynację polityki Unii Europejskiej i NATO oraz sytuację na Białorusi. Premier RP pogratulował Ingridzie Šimonytė rozpoczęcia kadencji.

Premier Litwy podkreśliła znaczenie strategicznego partnerstwa z Polską i ciągłości bliskich relacji. „Chciałabym pogłębić strategiczne partnerstwo Litwy i Polski we wszystkich obszarach, dlatego będę zachęcała ministrów do kontynuowania intensywnej współpracy” – zaznaczyła premier.

Premier Litwy podziękowała Polsce za wsparcie w realizacji konkluzji Rady UE o konieczności zapobiegania importowi energii elektrycznej z niebezpiecznej elektrowni atomowej w Ostrowcu. Uzgodniono, że ministrowie energetyki omówią możliwości przyspieszenia realizacji projektu synchronizacji energetycznej.

PODCASTY I GALERIE