• Litwa
  • 11 kwietnia, 2018 13:32

Senat USA gratuluje państwom bałtyckim stulecia niepodległości

Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki złożył krajom bałtyckim życzenia z okazji stulecia niepodległości oraz podziękował za ich zobowiązania wobec demokracji i wzrastające finansowanie obronności.

BNS
Senat USA gratuluje państwom bałtyckim stulecia niepodległości

Fot. PAP/Darek Delmanowicz

W przyjętej w tym tygodniu rezolucji kraje bałtyckie są chwalone za „ich zobowiązania wobec demokracji, szacunek dla praw człowieka oraz przywództwo we wcielaniu tych wartości za granicą”.

Według Senatu USA Estonia, Łotwa i Litwa przyczyniając się do wzrostu regionalnego i globalnego bezpieczeństwa wykazały swoją determinację jako „odpowiedzialni i oddani członkowie NATO”.

W rezolucji zostało także wyrażone uznanie dla krajów bałtyckich za wzrost gospodarki, reformy, finansowanie obronności. W tym roku wszystkie trzy kraje bałtyckie przeznaczają na obronność 2 proc. PKB.

W piśmie gratulacyjnym zaznaczono także, że Rosja „kontynuowała agresywne i prowokacyjne działania względem swoich sąsiadów, łącznie z naruszaniem przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich”.

Senat USA formalnie uznał niezależność państw bałtyckich w roku 1922.

PODCASTY I GALERIE