• Litwa
  • 19 listopada, 2015 9:19

Sejm znów będzie obradował nad literą W

W czwartek pod obrady sejmu zostanie przedstawiony projekt ustawy opracowany przez grupę obywatelską „Tłoka na rzecz państwowego języka litewskiego”, dotyczący pisowni nielitewskich nazwisk.

zw.lt
Sejm znów będzie obradował nad literą W

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Grupa społeczna, która skupia działaczy prawicowych i nacjonalistycznych, zebrała odpowiednią liczbę podpisów ( zgodnie z konstytucją, aby zarejestrować społeczną inicjatywę ustawodawczą, wystarczy zebrać 50 tys. podpisów, narodowcy zebrali 67 tys. – przyp. red.) pod projektem ustawy o pisowni nielitewskich nazwisk, który zakłada, że nazwiska nielitewskie w oryginalnej formie byłyby zapisywane na dalszych stronach paszportu. Ponadto projekt narodowców wskazuje, iż alfabet litewski tworzą 32 litery. Dotąd żaden akt prawny tego nie regulował.

Podobny projekt wcześniej przedstawiła sejmowi grupa posłów, nie został on jednak zaakceptowany przez Komitet Prawa i Praworządności. Proponuje on zezwolić na zapis nazwisk obywateli Litwy z użyciem nielitewskich liter alfabetu łacińskiego w dokumentach tożsamości, jeżeli nazwisko w ten sposób zapisane jest w dokumencie źródłowym.

W sejmie jest także inny projekt dotyczący pisowni nazwisk, zgodnie z którym nazwiska obywateli Litwy mogą być pisane zgodnie z oryginałem z użyciem liter alfabetu łacińskiego.

PODCASTY I GALERIE