• Litwa
  • 17 lutego, 2015 8:45

Sejm zniesie odpowiedzialność karną za znieważenie

Wiceprezes sejmowego Komitetu Prawa i Praworządności Stasys Šedbaras oświadczył, że sejm planuje znieść odpowiedzialność karną za znieważenie.

BNS
Sejm zniesie odpowiedzialność karną za znieważenie

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Podczas wiosennej sesji planujemy przyjąć pewne poprawki. Znieważenie, być może z wyłączeniem tylko sędziów, ma być przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Wszyscy prawnicy są zgodni, że to nie jest prerogatywa Kodeksu Karnego” – wyjaśnił dla „Lietuvos žinios” poseł.

W ubiegłym roku sąd rozpatrzył 1023 spraw z oskarżenia prywatnego. Większość z nich spraw dotyczyła oszczerstw i znieważenia.

Przed rokiem przewodnicząca Sejmu Loreta Graužinienė zarejestrowała poprawki, w których proponowała znieść odpowiedzialność karną za znieważenie, a w sprawie oszczerstw karać tylko oszczerstwa dotyczące rzekomo popełnionych przestępstw.

Šedbaras nie ma wątpliwości, że w przyszłości ilość spraw dotyczących oszczerstw i znieważenia będzie się tylko zwiększała.

„Największy wpływ w tej kwestii ma internet i komentarze. Dopóki nasza kultura pisania będzie taka, jaka jest obecnie, dopóty liczba skarg nie będzie się zmniejszała. Jeśli nic nie będziemy robili w tej sprawie, to sędziowie będą mieli po prostu nawał pracy” – wytłumaczył polityk.

PODCASTY I GALERIE