• Litwa
  • 30 czerwca, 2020 13:24

Sejm zezwolił na głosowanie elektroniczne za granicą podczas pandemii

We wtorek Sejm zezwolił na głosowanie elektroniczne za granicą podczas pandemii.

BNS
Sejm zezwolił na głosowanie elektroniczne za granicą podczas pandemii

Fot. Roman Niedźwiecki

71 parlamentarzystów głosowało za przyjęciem takich poprawek, dwie wstrzymały się od głosu.

Głosowanie online za granicą byłoby dozwolone „w przypadku sytuacji, która uniemożliwiłaby głosowanie w litewskich placówkach dyplomatycznych, urzędach konsularnych lub innych lokalach wyborczych”.

Zgodnie z decyzją Głównej Komisji Wyborczej, głosowanie może się odbywać poprzez przesłanie karty wyborczej pocztą lub drogą elektroniczną.

Wyborcy znajdujący się w samoizolacji mogą otrzymać pocztą specjalny elektroniczny kod do głosowania, który umożliwia wyborcy głosowanie na stronie internetowej Głównej Komisji Wyborczej.

PODCASTY I GALERIE