• Litwa
  • 29 czerwca, 2017 11:35

Sejm zatwierdził plan optymalizacji uniwersytetów

Sejm zatwierdził plan optymalizacji sieci uniwersytetów państwowych. Zgodnie z planem na Litwie ma zostać mniej niż połowa z działających obecnie 14 uniwersytetów.

BNS
Sejm zatwierdził plan  optymalizacji uniwersytetów

Fot. Archiwum

Nowa redakcja projektu zakłada, że w Wilnie i Kownie będzie po jednym klasycznym uniwersytecie. W miastach tych będą też mogły działać uczelnie wyższe o profilu technologicznym, nauk medycznych i sztuki.

Mają być zachowane placówki w Kłajpedzie i w Szawlach, które odpowiadają wymaganiom regionów.

Po burzliwych dyskusjach w Sejmie z planu wycofano konkretne wskazówki jak powinno dojść do fuzji uniwersytetów.

Minister oświaty i nauki Jurgita Petrauskienė uważa, że obecna redakcja jest kompromisem.

PODCASTY I GALERIE