• Litwa
  • 31 maja, 2021 6:01

Sejm zaostrzył odpowiedzialność karną za okrutne traktowanie zwierząt

Sejm podniósł w tym tygodniu grzywny za okrucieństwo wobec zwierząt.

BNS
Sejm zaostrzył odpowiedzialność karną za okrutne traktowanie zwierząt

Fot. Markus Winkler/Unsplash

Zgodnie z przyjętymi poprawkami, nie ma ostrzeżenia o naruszeniu Ustawy o ochronie zwierząt, a sprawcy zostaną natychmiast ukarani grzywną w wysokości od 30 do 120 euro.

Zostały podwyższone kary za okrutne traktowanie zwierzęcia, jego torturowanie. Grozi kara od 150 do 2000 euro, obecna grzywna wynosi od 50 do 1200 euro, poinformował Sejm.

Okrutne traktowanie zwierzęcia, jego torturowanie prowadzące do śmierci lub okaleczenia skutkuje karą grzywny w wysokości od 900 do 3200 euro. Obecna ustawa przewiduje od 300 do 1750 euro.

Osoba, która ponownie popełni dane wykroczenie, zostanie ukarana grzywną od 2200 do 6000 euro (obecnie od 1750 do 2300 euro).

Zwierzę zostanie również skonfiskowane.

Zmiany wejdą w życie po podpisaniu ustawy przez prezydenta.

PODCASTY I GALERIE