• Litwa
  • 14 lutego, 2017 17:31

Sejm zakazał stosowania kar cielesnych wobec dzieci

Sejm w trybie nadzwyczajnym we wtorek znowelizował ustawę o ochronie praw dziecka zakazując stosowania wszelkich form przemocy wobec dzieci, w tym stosowania kar cielesnych. Poprawki do ustawy zostały przyjęte jednogłośnie, a głosowaniu towarzyszyły oklaski.

BNS
Sejm zakazał stosowania kar cielesnych wobec dzieci

Fot. Joanna Bożerodska

„Dzisiaj otworzyliśmy drzwi do naszej przyszłości, do przyszłości bez przemocy” – powiedziała jedna z inicjatorek nowelizacji posłanka Dovilė Šakalienė.

Znowelizowana ustawa o ochronie praw dzieci definiuje rodzaje przemocy fizycznej, psychologicznej, seksualnej i zaniedbania, zakazuje stosowania wszelkiej przemocy, a także zobowiązuje rodziców, prawnych opiekunów i państwo do zapewnienia ochrony dzieci.

Ustawa o ochronie praw dziecka została znowelizowana w trybie nadzwyczajnym po tym, gdy pod koniec stycznia w szpitalu kowieńskim zmarł 4-letni chłopczyk skatowany przez domowników.

Przypadek ten wstrząsnął Litwą i zrodził falę protestów, podczas których zażądano ustawowego zakazu przemocy wobec dzieci.

Od lat w litewskim parlamencie toczyły się dyskusje na temat zakazu bicia nieletnich. Dyskusje jednak były bezskuteczne, gdyż część parlamentarzystów uważało, że bicie dziecka jest elementem wychowawczym, a zakaz bicia jest wtrącaniem się w sprawy rodzinne.

Prokurator generalny Litwy Evaldas Pašilis występując w wtorek w Sejmie wskazał, że co roku na Litwie ofiarami przemocy w rodzinie pada prawie trzy tysiące nieletnich. Około 400 dzieci doznaje przemocy od osób nieznanych.

PODCASTY I GALERIE