• Litwa
  • 13 czerwca, 2017 15:28

Sejm za nieograniczaniem kadencji dyrektorów szkół

Sejm opowiedział się za tym, aby dyrektorowie szkół byli wybierani na pięcioletnią kadencję, liczba kadencji natomiast nie powinna być ograniczana.

BNS
Sejm za nieograniczaniem kadencji dyrektorów szkół

Fot. zw.lt

Podczas obrad nad poprawkami prezydent Dalii Grybauskaitė do Ustawy o oświacie posłowie poparli propozycję konserwatysty Antanasa Matulasa, zgodnie z którą kadencje kierowników placówek oświatowych mają nie podlegać ograniczeniom.

Propozycja ta co do zasady zmienia sedno projektu ustawy, toteż w obradach zarządzono przerwę. Za nieograniczaniem kadencji opowiedziało się 68 posłów na Sejm, 32 było przeciwko, 12 wstrzymało się od głosu.

Propozycję Matulasa poparły fracje Związku Ojczyzny-Chrześcijańskich Demokratów Litwy, Socjaldemokratów, Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich rodzin, Porządku i Sprawiedliwości, część Ruchu Liberałó oraz Związku Chłopów i Zielonych. Większa część posłów z dwóch ostatnich partii opowiedziała się przeciwko.

Sejmowy Komitet Oświaty i Nauki proponował odrzucenie poprawek Matulasa i przyjęcie pierwotnej wersji – jeden kierownik mógłby pozostawać na stanowisku nie dłużej niż przez dwie kadencje.

„Dzisiaj Litwa przeżywa taki czas, że wszystko szybko się zmienia. Patrzę na swój komputer, na swój telefon i w ciągu pięciu lat widzę ogromny, trudny do ogarnięcia postęp. Ten postęp, ta szybkość nie może ominąć szkoły. Szkoła powinna tak samo szybko widzieć, czego uczy, do czego przygotowuje, do jakiego życia szykuje dziecko. Tu wkład dyrektora placówki jest bardzo duży, nie można tego nie doceniać” – argumentował przewodniczący komitetu Eugenijus
Jovaiša.

Część członków komitetu wystosowała osobną opinię, zgodnie z którą proponowane wcześniej regulacje nie rozwiązują problemu przyciągnięcia do placówek kompetentnych wykształconych kierowników.

PODCASTY I GALERIE