• Litwa
  • 12 stycznia, 2021 18:26

Sejm uhonorował Obrońców Wolności wyjątkową rezolucją

W przeddzień 13 stycznia Sejm przyjął rezolucję dotyczącą 30. rocznicy Dnia Obrońców Wolności, której projekt zainicjował poseł Sejmu, Sygnatariusz Aktu Niepodległości Emanuelis Zingeris.

zw.lt
Sejm uhonorował Obrońców Wolności wyjątkową rezolucją

Fot. BNS/Lukas Balndis

Rezolucja podkreśla, że ​​13 stycznia wyraźnie pokazuje wszystkim pokoleniom, że „wolność nie jest wyłącznie darem, a została zdobyta krwią”. Zwraca się uwagę, że wydarzenie „jest jednym z czynników, które przyczyniły się do upadku Związku Radzieckiego i totalitarnego reżimu komunistycznego, umocnienia demokracji i praw człowieka w przestrzeni post-radzieckiej oraz powrotu krajów Europy Środkowej i Wschodniej do rodziny demokratycznych państw europejskich”.

Przyjęty dokument potępia decyzje instytucji Federacji Rosyjskiej o ściganiu sędziów, prokuratorów i innych funkcjonariuszy Republiki Litewskiej, którzy prowadzili dochodzenia i ścigali przestępstwa przeciwko ludzkości popełnione podczas radzieckiej agresji w 1991 roku.

Podkreśla się również, że oprócz przygotowania do ochrony wolności bronią, bardzo ważne jest „wzmocnienie bezbronnej obrony” – rozwijanie odporności społeczeństwa na kłamstwa i dezinformację oraz pielęgnowanie pamięci historycznej.

W rezolucji proponuje się również ogłoszenie 13 stycznia dniem wolnym od pracy.

Najwięcej dyskusji wywołał punkt dotyczący wzmianki o Vytautasie Landsbergisie i zatwierdzenie statusu przewodniczącego Rady Najwyższej – Sejmu Restytucyjnego jako głowy państwa. Z powodu protestów opozycji wzmianka została zmieniona. Obecnie Landsbergis jest tam wspomniany jako „funkcjonariusz najwyższej rangi”.

Rezolucja została przyjęta 117 głosami „za”, żadnego głosu „przeciw”. Jedna osoba powstrzymała się od głosu.

PODCASTY I GALERIE