• Litwa
  • 19 czerwca, 2014 11:20

Sejm skreślił z porządku obrad projekty dotyczące mniejszości narodowych

W czwartek Sejm skreślił z porządku obrad projekt dotyczący Ustawy o mniejszościach narodowych, która ma reglamentować między innymi dwujęzyczne napisy w miejscowościach zamieszkanych przez mniejszości narodowe oraz projekt ustawy o oryginalnej pisowni nazwisk. Pierwszy projekt skreślono z inicjatywy rządzących socjaldemokratów, projekt dotyczący nazwisk usunięto na wniosek konserwatystów.

BNS
Sejm skreślił z porządku obrad projekty dotyczące mniejszości narodowych

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Powstałej większości, lewico-prawicy rzeczywiście nie obchodzi sytuacja wielu obywateli Litwy. Odrzucenie Ustawy o mniejszościach narodowych, niechęć do rozpatrzenia oznacza unikanie rozwiązania problemu. To, że nie dopuszczacie nawet do czytania projektu oznacza, że przeczycie sami sobie, a najważniejsze – oszukujecie obywateli Litwy” – mówił poseł z ramienia AWPL Jarosław Narkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmu.

Kirkilas: W sprawie Ustawy o mniejszościach narodowych nie ma zgody wewnątrz koalicji

Rządzący wielokrotnie deklarowali poparcie dla projektu partnerów z koalicji – AWPL – dotyczącego Ustawy o mniejszościach narodowych, ani razu nie trafił on jednak pod obrady Sejmu. W czwartek socjaldemokraci jednogłośnie poparli propozycję skreślenia projektu z agendy posiedzenia. Projekt zainicjowany przez Jarosława Narkiewicza, który Sejm zaaprobował w pierwszym czytaniu jeszcze w roku 2010, przewiduje przywrócenie poprzedniej redakcji Ustawy o mniejszościach narodowych.

Pod obrady Sejmu miały także trafić dwa alternatywne projekty ustaw o pisowni nazwisk w oryginale w litewskich dokumentach. Projekt socjaldemokratów Ireny Šiaulienė i Gediminasa Kirkilasa zakłada oryginalną pisownię nielitewskich nazwisk na stronie głównej paszportu.

Projekt grupy posłów pod przewodnictwem konserwatysty Valentinasa Stundysa przewiduje możliwość zapisywania nazwiska z użyciem nielitewskich znaków diakrytycznych na dalszych stronach dokumentu.

PODCASTY I GALERIE