• Litwa
  • 24 marca, 2017 9:31

Sejm rozważy przyśpieszenie zwrotu ziemi w miastach

Sejm pochyli się nad poprawki do ustawy o reformie rolnej.

zw.lt
Sejm rozważy przyśpieszenie zwrotu ziemi w miastach

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

Ich celem jest przyspieszenie zwrotu ziemi w miastach prawowitym właścicielom. Według autorów nowelizacji samorządy mają zostać zobowiązane do zatwierdzenia do 1 stycznia 2018 roku planu obszaru, na którym zostaną sformowane działki i w następstwie nieodpłatnie przekazane właścicielom ziemi.

Lista działek (wraz z ich adresem i informacją graficzną) zostałaby upubliczniona na samorządowej stronie internetowej.

Projekt ustawy, po omówieniu w sejmowym komitecie ds. wsi, ma być przedstawiony pod obrady 4 maja.

Z danych narodowej służby rolnej wynika, że na dzień dzisiejszy ziemię nie zwrócono dla 5 327 osób. Na zwrot ziemi czeka 3 625 mieszkańców Wilna, 701 – mieszkańców Kowna oraz 283 mieszkańców nadmorskiej Połągi.

Największy problem zwrotu ziemi jest w Wilnie. W stolicy duża część właścicieli znacjonalizowanego przez sowietów mienia stanowią Polacy. Proces zwrotu ziemi trwa od lat.

PODCASTY I GALERIE