• Litwa
  • 13 kwietnia, 2022 11:53

Sejm rozważy propozycję zwiększenia liczby poborowych i kadetów

Sejm zaczął rozważać zmiany w ustawie przedstawione przez ministra obrony narodowej Arvydasa Anušauskasa, które proponują zwiększenie liczby żołnierzy powołanych do stałej obowiązkowej służby wojskowej, a także podchorążych Akademii Wojskowej i pracowników cywilnych Litewskich Sił Zbrojnych.

madeinvilnius.lt
Sejm rozważy propozycję zwiększenia liczby poborowych i kadetów

Fot. bns foto/Erikas Ovčarenko

Zgodnie z przedstawionymi poprawkami liczba żołnierzy, którzy mieliby zostać powołani do stałej obowiązkowej wstępnej służby wojskowej wahałaby się od 3400 do 4400 (obecnie od 3800 do 4000). W ten sposób osiągnięto by niezbędny stan obsadowy jednostek Sił Zbrojnych Litwy, zapewniając wystarczającą, nieprzerwaną obsadę kadrową i szkolenie bojowe.

Ustalając wyższą maksymalną liczbę podchorążych z 320 do 440, można byłoby co roku przyjmować do 110 podchorążych do Litewskiej Akademii Wojskowej im. Oficera Jonasa Žemaitisa.

Proponuje się również zwiększenie liczby pracowników Sił Zbrojnych Litwy zatrudnionych na umowę o pracę z 1800 do 2050. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie wojskowego personelu cywilnego na świadczenie opieki medycznej, katering, magazynowanie, utrzymanie infrastruktury, zaopatrzenie i inne usługi serwisowe. Planowane jest, że w 2023 roku w Szawlach, rejonie Wileńskim i rejonie Szyłolskim powstaną trzy miasteczka wojskowe, a do utrzymania samej infrastruktury tych jednostek będzie potrzebnych około 150 dodatkowych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

Kraje NATO stopniowo przechodzą do nowej doktryny, rezygnując z używania określeń „zmotoryzowana” lub „zmechanizowana” piechota. W celu uniknięcia różnych interpretacji tego samego terminu w różnych krajach NATO, w nowelizacji ustawy proponuje się zmianę wspólnej nazwy na Brygada Piechoty i Batalion Piechoty, w takim przypadku zmiana uzbrojenia i wyposażenia w brygadzie lub batalionie piechoty nie wymagałaby zmiany i doprecyzowania ich nazw.

Ponadto, aby nadać sens jednej z najsłynniejszych i najwspanialszych zasług wojownika XVII wieku Jonasa Karolisa Chodkevičiusa, brygada piechoty zmotoryzowanej armii litewskiej „Žemaitija” otrzymałaby tytuł wielkiego litewskiego hetmana Jonasa Karolisa Chodkevičiusa.

Jeśli projekt zostanie zatwierdzony w drodze konsensusu po przedłożeniu, będzie dalej omawiany w wyznaczonym Komitecie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Planowany jest powrót do dyskusji na ten temat na posiedzeniu Sejmu 10 maja.

PODCASTY I GALERIE