• Litwa
  • 28 maja, 2023 17:03

Sejm rozważy propozycję większych gwarancji dla żołnierzy ochotników

Sejm rozpatrzy propozycję zwiększenia gwarancji socjalnych dla żołnierzy ochotników, aby stworzyć warunki do lepszej kariery.

BNS
Sejm rozważy propozycję większych gwarancji dla żołnierzy ochotników

fot. Alfredas Pliadis

Celem jest zwiększenie motywacji do wstąpienia do ochotniczej niestałej służby wojskowej, dłuższej i lepszej służby, przejścia do zawodowej służby wojskowej i w ten sposób lepiej przygotować się do obrony terytorialnej kraju.

Zmiany w ustawie o organizacji systemu obrony narodowej i służby wojskowej przewidują, że żołnierzowi ochotnikowi można udzielić na jego wniosek 1 dnia płatnego urlopu w dniu następującym po weekendowych poligonowych ćwiczeniach taktycznych lub zadaniach pokojowych. Łączny wymiar tych urlopów nie może przekroczyć 24 dni w roku.

Również żołnierzom ochotnikom proponuje się skrócenie czasu służby, gdy mogą uzyskać wyższy stopień, np. mogliby zostać porucznikiem po co najmniej 3 latach służby zamiast dotychczasowych 4, starszym porucznikiem po co najmniej 4 latach służby zamiast dotychczasowych 6, a kapitana, kapitana porucznika – po co najmniej 5 latach służby zamiast 8.

Proponuje się również ustalenie, że żołnierz ochotnik może służyć do ukończenia 63 roku życia, obecnie granica wieku to 60 lat.

Zmiany mogą zajść w życie od 2024 r. Zdaniem inicjatorów, podczas przygotowywania przyszłorocznego budżetu państwa należy zaplanować środki niezbędne do realizacji nowelizacji, ale konkretna kwota nie jest określona.

Obywatele Litwy w wieku od 18 do 60 lat są obecnie przyjmowani do służby w Ochotniczych Siłach Obrony Narodowej. Ta służba jest niestała i zgodna z pracą cywilną i studiami.

Żołnierz ochotnik uczestniczy w ćwiczeniach od 20 do 50 dni w roku. Szkolenia odbywają się zwykle w weekendy, ale różne kursy i dłuższe ćwiczenia odbywają się również w dni powszednie.

PODCASTY I GALERIE