• Litwa
  • 10 listopada, 2016 13:29

Sejm rozważa projekt optymizacji uniwersytetów państwowych

Ostatniego dnia posiedzeń Sejmu dobiegającej końca kadencji był rozważany projekt optymizacji uniwersytetów państwowych.

BNS
Sejm rozważa projekt optymizacji uniwersytetów państwowych

Uniwersytet Wileński/Fot. Joanna Bożerodska

Projekt poparło 75 posłów. Dalej będzie on rozpatrywany przez nowy Sejm.

Sejm proponuje, żeby rząd albo naznaczona przez niego instytucja przeprowadziła analizę potencjału instytucji naukowych oraz przedstawiła projekt optymizacji uczelni wyższych Sejmowi.

„Na razie nie mówi się o tym, ile ma być uniwersytetów. Chcemy, żeby rząd przeprowadził analizę wyników badań MOSTA, propozycje rektorów konferencji itd. i przedstawił Sejmowi projekt reorganizacji” -dla dziennikarzy powiedział przewodniczący sejmowego komitetu nauki, oświaty i kultury Raimundas Paliukas.

W projekcie podkreślono, że uniwersytet powinien być instytucją konkurencyjną, oraz ma być dostępny wszystkim grupom społecznym.

Centrum obserwacji i analizy nauki oraz studiów na Litwie (MOSTA) przeprowadził analizę uczelni wyższych uczelni litewskich i przedstawił swój program optymizacji obecnej sytuacji. Zdaniem MOSTA, do 2025 roku na Litwie powinny pozostać od 3 do 5 uniwersytetów, jedna albo dwie Akademie Sztuki oraz Akademia Wojskowa.

Centrum badań MOSTA proponuje, żeby w Wilnie liczbę uniwersytetów zmniejszono do 2, w Kownie miałby pozostać jeden albo dwa uniwersytety. W Kłajpedzie działałby jeden uniwersytet albo filia uniwersytecka, w Szawlach- filia większego uniwersytetu albo Szkoła wyższa.

Obecnie na Litwie działa 14 uniwersytetów państwowych.

PODCASTY I GALERIE