• Litwa
  • 23 grudnia, 2013 8:56

Sejm rozpatrzy Ustawę o mniejszościach

Dzisiaj na posiedzeniu plenarnym Sejmu ma być omawiany projekt Ustawy o mniejszościach narodowych.

BNS
Sejm rozpatrzy Ustawę o mniejszościach

Fot. Ewelina Mokrzecka

Zarejestrowany przez posła Jarosława Narkiewicza w 2010 r. projekt przewiduje, że w miejscowościach zamieszkiwanych przez mniejszości narodowe, w urzędach państwowych oraz organizacjach, obok języka państwowego może być używany język mniejszości. To samo dotyczy dwujęzycznych tablic – obok napisów w języku państwowym mogą się znajdować tablice w języku mniejszości.

W opinii prezydent Grybauskaitė Sejm naruszyłby Konstytucję przyjmując Ustawę o mniejszościach narodowych, opartą o akty prawne obowiązujące przed 1992 rokiem .

,,Gdyby się potwierdziło, że są podejmowane próby powrotu do okresu, kiedy kwestie te były reglamentowane przez różne postsowieckie rozporządzenia pochodzące sprzed przyjęcia Konstytucji Litwy w 1992 roku, uważam, że byłby to bezprecedensowy krok” – powiedziała przywódczyni państwa. Ustawie sprzeciwiają się również konserwatyści.

PODCASTY I GALERIE