• Litwa
  • 28 czerwca, 2016 13:30

Sejm: Rodzina to małżeństwo

Sejm w pierwszym czytaniu przyjął poprawkę do Konstytucji, która określa rodzinę poprzez małżeństwo.

BNS
Sejm: Rodzina to małżeństwo

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Za poprawką głosowało 74 posłów na Sejm, 19 było przeciwko, 20 wstrzymało się od głosu. Wśród popierających poprawkę byli wszyscy posłowie frakcji konserwatystów oraz Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, większa część posłów Partii Pracy oraz Porządku i Sprawiedliwości. Socjaldemokraci i przedstawiciele Ruchu Liberałów głosowali przeciwko lub wstrzymali się od głosu.

107 posłów na Sejm proponuje, aby uzupełnić Konstytucję o następujące założenia: „rodzina zostaje utworzona po zawarciu małżeństwa”, „rodzina wynika także z macierzyństwa lub ojcostwa”, „państwo chroni i opiekuje się małżeństwem, rodziną, macierzyństwem, ojcostwem i dzieciństwem”. Statut sejmowy przewiduje, że proces przyjmowania poprawek do Konstytucji powinien rozpocząć się nie wcześniej niż 10 dni od czytania projektu na posiedzeniu sejmowym. W tym czasie jednak wiosenna sesja sejmu będzie już zakończona.

„Wolne porozumienie mężczyzny i kobiety o utworzeniu prawnych relacji rodzinnych oraz ojcostwo i macierzyństwo tworzą samo sedno pojęcia rodziny oraz odpowiadają naturze ludzkiej. Jedynie przywiązanie emocjonalne, wzajemne zrozumienie, szacunek i odpowiedzialność nie mogą być uważane za wystarczającą podstawę do pojawienia się prawnych relacji rodzinnych” – powiedział konserwatysta Liutauras Kazlavickas.

Z kolei przedstawicielka liberałów Dalia Kuodytė oponowała, że proponowane regulacje mijają się z rzeczywistością i nie zmuszą ludzi do zmiany swoich poglądów.

PODCASTY I GALERIE