• Litwa
  • 17 grudnia, 2015 19:09

Sejm przyjął rezolucję w sprawie szkół mniejszości narodowych

W przyjętej w czwartek rezolucji sejm oznajmił, że Litwa zobowiązuje się "w dalszym ciągu zapewniać przedstawicielom wspólnot narodowych warunki do nauki w szkołach kształcenia średniego, w których mogą pielęgnować swój język, kulturę i tradycje".

BNS
Sejm przyjął rezolucję w sprawie szkół mniejszości narodowych

Fot. BFL/Audrius Ufartas

Za rezolucją zgłoszoną przez liberała Gintarasa Steponavičiusa wspólnie z grupą posłów należących do różnych frakcji głosowało 26 parlamentarzystów, 9 wstrzymało się od głosu.

W dokumencie czytamy, że rezolucję sejm przyjmuje „w odpowiedzi na publiczne wypowiedzi dotyczące szkół mniejszości narodowych, które wywołują antagonizmy w społeczeństwie”.

W ubiegłym tygodniu były szef Departamentu Bezpieczeństwa Litwy zaproponował zamknięcie szkół mniejszości narodowych, jako placówek, które nie budują postawy obywatelskiej.

Autorzy rezolucji twierdzą, że realizowana przez Litwę polityka oświatowa, zapewniającą realizację praw wspólnot narodowych, jest konsekwentna, oparta na Konstytucji, Konwencji Ramowej o Ochronie Praw Mniejszości Narodowych oraz prawie międzynarodowym.

W dokumencie posłowie „podkreślają znaczenie integrowania wspólnot narodowych w celu zminimalizowania wpływów nieprzyjaznych dla Litwy państw na politykę wewnętrzną” oraz zachęcają wszystkie instytucje do poświęcenia odpowiedniej uwagi kwestiom integracji.

Posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie nie poparli rezolucji.

PODCASTY I GALERIE