• Litwa
  • 8 marca, 2020 6:01

Sejm proponuje aptekom przyjmowanie zużytych strzykawek oraz przeterminowanych witamin

W Sejmie została zgłoszona propozycja, by zobowiązać apteki do przyjmowania nie tylko leków po upływie terminu ważności, co obowiązuje obecnie, ale również witamin, suplementów diety oraz zużytych strzykawek.

BNS
Sejm proponuje aptekom przyjmowanie zużytych strzykawek oraz przeterminowanych witamin

Fot. BNS/Greta Skaraitienė

Inicjatorka poprawki do Ustawy, posłanka Virginija Vingrienė proponuje nowy tryb od lipca.

Przedstawiciele aptek nie popierają inicjatywy.

Jak mówi przewodnicząca Litewskiego Stowarzyszenia Aptek Dangutė Mikutienė, za odbiór i utylizację przeterminowanych leków apteki otrzymują rekompensatę z budżetu państwa.

Według niej, po wprowadzeniu nowych wymogów powstaną problemy z magazynowaniem. Wobec strzykawek obowiązują bardziej surowe wymogi, ponieważ kwalifikują się one jako odpady niebezpieczne.

Posłanka Vingrienė proponuje umieszczenie w aptekach specjalnych pojemników na zużyte strzykawki. Według niej, transportem mogłaby się z kolei zająć zarządzana przez państwo spółka.

Posłanka przypomina, że leki zawierają związki chemiczne, które przynoszą o wiele więcej szkody, niż wygląda. Przestrzega, że trafiają one do wód ściekowych i w ten sposób mogą zanieczyszczać grunt i wody gruntowe.

Według danych Państwowych Kas Chorych, w 2015 roku zebrano prawie 6 ton przeterminowanych leków, w 2016 r. – dwukrotniwe więcej, blisko 13 ton.

PODCASTY I GALERIE