• Litwa
  • 11 października, 2016 13:14

Sejm: Poseł nie może być ministrem

Sejm zajął się pracą nad wprowadzeniem poprawki do Konstytucji, która nie pozwalałaby ministrom na utrzymanie mandatu poselskiego.

BNS
Sejm: Poseł nie może być ministrem

Fot. BFL/Karolis Kavolėlis

Wyjątek natomiast miałby być stosowany wobec premiera.

Zgodnie z poprawką poseł nie mógłby objąć stanowisko ministra. Poprawkę poparło 54 posłów, jeden głosował przeciw,a 17 wstrzymało się od głosu. Projekt powędruje obecnie do komitetów sejmowych.

Poprawka została zainicjowana przez Partię Pracy.

Obecnie Konstytucja przewiduje, że poseł na Sejm może być mianowany ministrem.

Autor poprawki sugeruje, że ministrowie mają problem z pogodzeniem swoich obowiązków z pracą w parlamencie, co jest szczególnie widoczne na posiedzeniach komitetów.

Zdaniem autora poprawki Valentinasa Bukauskasa, członka Partii Pracy, ministrowie nie mają prawa posiadania mandatu posła w większości państw europejskich, takich jak Austria, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Francja, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Norwegia.

PODCASTY I GALERIE