• Litwa
  • 6 kwietnia, 2017 19:12

Sejm: Podwójne obywatelstwo dla obywateli krajów UE i NATO

Osoba może zachować obywatelstwo Litwy, jeśli otrzyma obywatelstwo kraju należącego do UE lub NATO – taki projekt został przygotowany w Sejmie.

zw.lt
Sejm: Podwójne obywatelstwo dla obywateli krajów UE i NATO

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

Projekt przygotowała frakcja konserwatystów. Projekt został zaaprobowany przez wszystkich starostów frakcji sejmowych oraz przez przewodniczącego Sejmu.

Zgodnie z litewską Konstytucją, poza przypadkami przewidzianymi w ustawie, nikt nie może być jednocześnie obywatelem Litwy i obywatelem innego kraju.

PODCASTY I GALERIE