• Litwa
  • 15 czerwca, 2017 11:52

Sejm: Ostrowiec zagrożeniem dla bezpieczeństw narodowego Litwy

Siłownia atomowa na Białorusi w Ostrowcu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Litwy, środowiska i zdrowia społecznego - zadecydował dzisiaj Sejm. Za przyjęciem powyższej decyzji opowiedziało się 104 posłów.

BNS
Sejm: Ostrowiec zagrożeniem dla bezpieczeństw narodowego Litwy

Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

Według Vytautasa Bakasa, przewodniczącego Sejmowego Komitetu Bezpieczeńswta i Obrony decyzja ta będzie miała duże znaczenie. „Zarówno średnio, jak i długoterminowe, będzie miała szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi, ich jakości życia i postępu państwa” – powiedział Bakas.

Litwa niejednokrotnie wyrażała obawy i zastrzeżenia w związku z budową białoruskiej elektrowni.

Wilno zarzuca Białorusinom między innymi wybiórcze podejście do kwestii bezpieczeństwa, a także nieudzielanie pełnych informacji na temat budowy elektrowni.

PODCASTY I GALERIE