• Litwa
  • 17 kwietnia, 2014 11:41

Sejm określił tryb wprowadzenia euro

Sejm zatwierdził dzisiaj scenariusz, określający, w jaki sposób od stycznia przyszłego roku - po przystąpieniu Litwy do strefy euro - lity będą wymieniane na euro.

BNS
Sejm określił tryb wprowadzenia euro

Fot. BFL

Za przyjęciem Ustawy o wprowadzeniu euro na Litwie, która reguluje praktyczne kwestie wprowadzenia euro, wymianę pieniędzy, podawanie cen, informowanie mieszkańców i inne, głosowało 87 posłów, przeciwko było 7, 13 wstrzymało się od głosu.

Ustawa przewiduje między innymi, że Bank Litwy będzie wymieniał lity na euro bez pobierania prowizji, bez ograniczenia sumy ani terminów wymiany. Banki komercyjne nieodpłatnie będą wymieniały lity na euro co najmniej w ciągu pół roku od przystąpienia do strefy euro. Pół roku przed wprowadzeniem euro i pół roku po handlowcy będą zobowiązani do podawania cen w litach i w euro.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejm także zobowiązał rząd do przedstawienia poprawek do ustaw, regulujących mechanizm kompensowania zmniejszonych podczas kryzysu emerytur oraz zwiększenia minimalnej pensji przed wprowadzeniem euro.

„Wprowadzenie euro w roku 2015 to kontynuacja konsekwentnej polityki eurointegracyjnej Litwy. Głębsza integracja wzmacnia bezpieczeństwo państwa, zwiększa polityczną wagę Litwy w przestrzeni Europejskiej i międzynarodowej” – skomentował dzisiaj premier Algirdas Butkevičius.

„Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że po przystąpieniu do strefy euro Litwa otrzyma dodatkowy impuls. Dążąc do wprowadzenia euro udowadniamy, że potrafimy realizować odpowiedzialną politykę gospodarczą, a to będzie zwiększało atrakcyjność Litwy wśród inwestorów tworzących miejsca pracy” – zapewnił premier.

PODCASTY I GALERIE