• Litwa
  • 20 kwietnia, 2023 17:50

Sejm odrzucił weto prezydenta – sankcje dla Rosjan i Białorusinów na Litwie będą różne

W czwartek parlamentarzyści odrzucili weto prezydenta Gitanasa Nausėdy i ostatecznie potwierdzili, że w związku z wojną na Ukrainie Litwa nakłada różne sankcje narodowe na obywateli Rosji i Białorusi.

BNS
Sejm odrzucił weto prezydenta – sankcje dla Rosjan i Białorusinów na Litwie będą różne

fot. BNS/ Irmantas Gelūnas

Za przyjęciem ustawy bez poprawek zaproponowanych przez prezydenta głosowało 99 posłów, przeciw było 7, a 2 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z ostatecznie przyjętą ustawą o ustanowieniu środków ograniczających w związku z agresją wojskową na Ukrainę, od 2 maja tego roku do 3 maja przyszłego roku Rosjanie i Białorusini będą mieli zakaz uzyskiwania litewskich wiz.

Obywatelom rosyjskim utrudniono możliwość przyjazdu na Litwę i zakupu nieruchomości, a ich wnioski o zezwolenie na pobyt na Litwie nie będą czasowo przyjmowane.

Zgodnie z przyjętym prawem przyjmowanie wniosków wizowych obywateli Rosji i Białorusi zostaje zawieszone, z wyjątkiem przypadków, gdy Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy pośredniczy w uzyskaniu wizy. W tym przypadku osoby prześladowane przez reżim moskiewski i miński otrzymują uzyskania azylu na Litwie.

Również do maja przyszłego roku nie będą przyjmowane wnioski obywateli rosyjskich o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy na Litwie. Wyjątek będzie dotyczył osób, w przypadku których pośredniczy instytucja upoważniona przez Rząd Litwy lub które posiadają wizę Schengen, wizę krajową lub zezwolenie na pobyt w kraju UE.

To ograniczenie nie będzie dotyczyć obywateli Białorusi.

Ustawa przewiduje indywidualne dodatkowe szczegółowe kontrole obywateli rosyjskich podczas przekraczania granicy zewnętrznej UE. Nadal będą oceniani pod kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego lub stosunków międzynarodowych.

Przepis ten nie będzie miał zastosowania do Rosjan posiadających zezwolenia na pobyt w UE, krajach strefy Schengen, posiadaczy długoterminowych wiz krajowych tych krajów, osób podróżujących tranzytem do i z obwodu kaliningradzkiego, rosyjskich dyplomatów.

Ustawa o sankcjach narodowych zawiera zakaz wwozu i wywozu hrywien ukraińskich na Litwę i z Litwy przez obywateli Rosji i Białorusi.

Przyjęta ustawa stanowi, że obywatele rosyjscy oraz założone lub zarządzane przez nich firmy nie będą mogły nabywać nieruchomości na Litwie, chyba że posiadają zezwolenie na pobyt na Litwie lub odziedziczyły tę nieruchomość.

To ograniczenie nie będzie dotyczyć obywateli Białorusi.

Prezydent zaproponował takie same ograniczenia dla obywateli Rosji i Białorusi. Według niego Białoruś, podobnie jak Rosja, uczestniczy w agresji zbrojnej na Ukrainę i stanowi jeszcze większe zagrożenie dla litewskich interesów bezpieczeństwa narodowego niż Rosja.

G. Nausėdy zaproponował uzupełnienie prawa o kolejną sankcję. Według niego obywatele Rosji i Białorusi, którzy zostaliby uznani przez sąd za winnych łamania międzynarodowych sankcji lub środków ograniczających, byliby uznani za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Zdaniem Pałacu Prezydenckiego ułatwiłoby to anulowanie takim ludziom wiz krajowych, zezwoleń na pobyt na Litwie i ułatwiłoby deportację.

Mieszkająca w Wilnie liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouskaja poprosiła o złagodzenie restrykcji wobec Białorusinów.

Według Departamentu Migracji na początku tego roku na Litwie mieszkało prawie 49 tys. obywateli Białorusi. Wielu z nich przybyło, aby uciec przed represjami reżimu Aleksandra Łukaszenki po masowych demonstracjach w 2020 r., domagających się wolnych i demokratycznych wyborów.

Po rozpoczęciu przez Rosję wojny na Ukrainie w lutym 2022 r. Litwa wprowadziła międzynarodowe sankcje wobec agresora Rosji i jej sojuszniczki Białorusi.

PODCASTY I GALERIE