• Litwa
  • 2 maja, 2017 12:33

Sejm odrzucił weto prezydent ws. zamówień publicznych

Sejm odrzucił weto prezydent w sprawie poprawek do ustawy o zakupach publicznych.

BNS
Sejm odrzucił weto prezydent ws. zamówień publicznych

Fot. BNS/ Erikas Ovčarenko

Prezydent Dalia Grybauskaitė zawetowała poprawki do ustawy o zamówieniach publicznych, które wprowadzały możliwość organizowania wewnętrznych transakcji przez samorządy. Według prezydent, poprawki eliminują konkurencję i pozostawiają luki dla działań korupcyjnych.

Jest to pierwszy raz, kiedy Sejm obecnej kadencji odrzucił weto prezydent. Za przyjęciem weto głosowało 42 posłów, przeciw było 77, 4 wstrzymało się od głosu.

„Wynik głosowania mnie nie zaskoczył, do walki z korupcją Sejmowi brakuje woli politycznej” – powiedziała prezydent Grybauskaitė.

Pod koniec marca przyjęte przez Sejm poprawki zezwalają na zawieranie umów przez samorządy z kontrolowanymi przez nie spółkami, natomiast spod takiej praktyki wyjęte są państwowe i samorządowe spółki, spółki akcyjne i z.o.o w których do państwa należy ponad połowa udziałów.

Według obliczeń Służby zamówień publicznych w latach 2011-2016 wewnętrzne transakcje opiewały na sumę 1,005 mld euro, z których w samorządach – 420,7 mln euro.

Transakcje wewnętrzne obowiązują na Litwie od 2010 roku.

PODCASTY I GALERIE