• Litwa
  • 15 października, 2015 11:13

Sejm odrzucił propozycję AWPL

AWPL zaproponowała, aby sejm nie rozpatrywał projektu dotyczącego nowego modelu socjalnego. Parlamentarzyści jednak odrzucili propozycję Akcji Wyborczej.

BNS
Sejm odrzucił propozycję AWPL

29 posłów zagłosowało, aby projekt nie został podany pod obrady. 38 głosowało – przeciw, a 39 wstrzymało się od głosu.

„Rząd powinien mieć możliwość wniesienia wszystkich poprawek, które były uzgodnione na spotkaniu rady trójstronnej” – mówił przed głosowaniem Jarosław Narkiewicz.

Częścią składową nowego modelu socjalnego są poprawki do Kodeksu Pracy, które w znaczny sposób go liberalizują. W opinii związkowców nowy kodeks pomniejsza prawa pracowników i gwarancje socjalne.

PODCASTY I GALERIE