• Litwa
  • 20 czerwca, 2017 20:00

Sejm nie pozwala Narkiewiczowi na założenie grupy przyjaźni z Białorusią

Jarosław Narkiewicz, polityk Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin oburza się, że w Sejmie do tej pory nie została zarejestrowana założona przez niego w listopadzie grupa kontaktów międzyparlamentarnych z Białorusią.

BNS
Sejm nie pozwala Narkiewiczowi na założenie grupy przyjaźni z Białorusią

Fot. Joanna Bożerodska

„Jeszcze w listopadzie została założona grupa Dobrego Sąsiedztwa z Republiką Białorusi. Do grupy dołączyło 18 posłów na Sejm, wybraliśmy kierownictwo grupy. Do tej pory jednak grupa ta nie jest zarejestrowna na stronie internetowej Sejmu, mimo że zgodnie ze Statutem powinno to się stać po pierwszym posiedzeniu, kiedy zostaje wybrany przewodniczący grupy i jego zastępcy” – we wtorek przed zakończeniem sesji plenarnej ogłosił oświadczenie Narkiewicz.

Marszałek Sejmu Viktoras Pranckietis odpowiedział, że grupa nie została zarejestrowana, ponieważ Komitet Spraw Zagranicznych wydał odpowiednie rekomendacje w tej sprawie.

„Jarosław Narkiewicz ma swobodę w zakładaniu grup, ale ja nie mam swobody ogłaszania tych grup, nie mając na to mandatu Komitetu Spraw Zagranicznych” – stwierdził Pranckietis.

„To jest przymus czy rekomendacja? I który punkt Statutu zakazuje posłom łączenie się w grupę międzyparlamentarną i realizować politykę dobrosąsiedzką? O jakiej demokracji mówimy, a może nasz kraj toczy się w kierunku autokracji?” – oburzył się na to Jarosław Narkiewicz.

PODCASTY I GALERIE