• Litwa
  • 15 czerwca, 2017 13:06

Sejm nie che ustawy o związkach partnerskich osób tej samej płci

We czwartek Sejm odrzucił proponowane poprawki w Kodeksie Cywilnym, dzięki który zostałyby zalegalizowane związki partnerskie.

BNS
Sejm nie che ustawy o związkach partnerskich osób tej samej płci

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

Oznaczałoby to możliwość zawarcia związków partnerskich nie tylko pomiędzy kobietą a mężczyzną, ale również osób tej samej płci. Za wprowadzeniem poprawek głosowało 29 posłów, przeciwko-59, a 20 posłów wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że projekt został ostatecznie odrzucony i nie wróci już do sali obrad z poprawkami.

Kodeks Cywilny z 2001 r. co prawda przywiduje związki partnerskie, ale de facto instytucja nie istnieje, ponieważ nie została przyjęta oddzielna ustawa.

Zgodnie z projektem, związek partnerski mogłyby zawierać osoby, które nie są ze sobą spokrewnione, nie są małżeństwem ani nie posiadają innych małżonków. Jednocześnie mieszkańcy mogliby pozostawać tylko w jednym związku partnerskim, który byłby formalnie potwierdzany przez notariusza.

PODCASTY I GALERIE