• Litwa
  • 7 października, 2014 16:36

Sejm nie poparł ograniczeń dla rosyjskich programów telewizyjnych

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu propozycję prezydent o zmniejszeniu retransmisji rosyjskich programów telewizyjnych na terytorium Litwy. Projekt oddano do poprawy.

BNS
Sejm nie poparł ograniczeń dla rosyjskich programów telewizyjnych

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Za poprawkami do Ustawy o informacji publicznej głosowało 13 posłów, 13 było przeciwko, 49 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Za projektem głosowali opozycyjni konserwatyści i kilku liberałów, koalicja rządząca i członkowie AWPL byli przeciwko lub wstrzymali się od głosu.

W poprawkach do ustawyprezydent proponuje, by nie mniej niż 90 proc. pokazywanej na Litwie produkcji retransmitowano w oficjalnych językach Unii Europejskiej, za wyjątkiem specjalnych (tematycznych) zestawów.

Zdaniem prezydent środki te są potrzebne ze względu na „nasilające się ataki informacyjne i wrogą propagandę”. Jak podaje Urząd Prezydenta, obecnie rosyjska produkcja stanowi około 30 procent wszystkich retransmitowanych na Litwie programów.

Projekt zakłada, że za propagowanie i podżeganie do wojny, nawoływania do zamachów na suwerenność i niepodległość Litwy, Komisja Litewskiego Radia i Telewizji mogła nie tylko rozważać odebranie lub zatrzymanie licencji na retransmisję, lecz także nakładać kary pieniężne. Według autorów poprawek podobny tryb obowiązuje w Niemczech, Francji, Słowenii, na Malcie.

PODCASTY I GALERIE