• Litwa
  • 12 lipca, 2017 6:03

Sejm: Nauczyciele powinni mieć stopień magistra

We wtorek Sejm zatwierdził kierunki kształcenia ogólnego - zgodnie z nimi wszyscy nauczyciele powinni zdobyć stopień magistra.

BNS
Sejm: Nauczyciele powinni mieć stopień magistra

Fot. Joanna Bożerodska

Jeden z inicjatorów projektu, przewodniczący sejmowego Komitetu Oświaty i Nauki Eugenijus Jovaiša mówi, że takie założenie jest dążeniem, a nie imperatywem.

Do grudnia rząd ma przedstawić plan realizacji kierunków kształcenia ogólnego przedstawionych przez Sejm. W dokumencie wskazano między innymi, że nauczyciele „rozpoczynają samodzielną pracę po zdobyciu tytułu magistra”.

Obecnie pedagodzy na Litwie muszą mieć wyższe wykształcenie, stopień magistra nie jest jednak konieczny. Potrzebne wykształcenie nauczyciele mogą zdobyć na uniwersytetach lub w kolegiach.

Oceniając stan szkolnictwa autorzy kierunków kształcenia konstatują, że zespoły nauczycielskie się nie odnawiają. W szkołach Litwy pracuje wielu pedagogów po 50 roku życia, natomiast nauczyciele przed 30 rokiem życia stanowią 3-5 proc. grona pedagogicznego.

Autorzy projektu wskazują, że aby najlepsi maturzyści wybierali zawód nauczyciela, musi on zyskać prestiż w społeczeństwie. W tym celu potrzebne jest jakościowe przygotowanie pedagogów, atrakcyjne warunki pracy, możliwości doskonalenia się zawodowego oraz adekwatne wynagrodzenie.

PODCASTY I GALERIE