• Litwa
  • 20 maja, 2021 10:23

Sejm może wprowadzić zakaz wjazdu na Litwę osobom popierającym łamanie polityki międzynarodowej

Dziś Sejm ma zatwierdzić poprawki, które zakładają zakaz wjazdu na Litwę osobom, które publicznie deklarują poparcie dla państw prowadzących agresywną i łąmiącą prawa miedzynarodowe politykę.

BNS
Sejm może wprowadzić zakaz wjazdu na Litwę osobom popierającym łamanie polityki międzynarodowej

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

Według inicjatorów projektu, osoby, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, powinny zostać objęte sankcjami, czyli być uznane za osoby niepożądane na Litwie.

Proponuje się obowiązujące obecnie akty prawne, zgodnie z którymi obcokrajowiec nie jest wpuszczany na Litwę, uzupełnić o nowe – za publiczne aktywne poparcie czy udział w działalności państwa obcego, które łamie prawo i normy międzynarodowe.

W styczniu na listę osób niepożądanych na Litwie został wciągnięty m. in. rosyjski piosenkarz Filip Kirkorow.  Powodem wpisania wykonawcy na „czarną listę” jest to, że publicznie usprawiedliwiał okupację Krymu.

PODCASTY I GALERIE