• Litwa
  • 9 listopada, 2022 8:25

Związek Strzelców – organizacja samoobrony cywilnej, staje się ważnym filarem obronności

Sejm Litwy rozszerzył działalność Litewskiego Związku Strzelców (LSS), dobrowolnej organizacji samoobrony cywilnej, która teraz ma się stać ważnym filarem obronności. Znowelizowana we wtorek ustawa o działalności tej organizacji zwiększa jej wkład w strukturę obronną państwa.

PAP
Związek Strzelców – organizacja samoobrony cywilnej, staje się ważnym filarem obronności

Fot. BNS/ Teodoras Biliūnas

„Od teraz Litewski Związek Strzelecki będzie jeszcze silniejszą organizacją (…). Nie mam wątpliwości, że organizacja będzie jednym z najsilniejszych filarów obrony społeczeństwa” – powiedział po przyjęciu ustawy przewodniczący sejmowej komisji bezpieczeństwa narodowego i obrony, poseł Laurynas Kasčiūnas.

Według Kasčiūnasa znowelizowana ustawa w szerszym zakresie reguluje kierunki działalności LSS oraz przewiduje ściślejsze włączenie organizacji w strukturę zbrojnej obrony państwa, cywilnego oporu w czasie stanu wojennego lub agresji.

W nowej wersji ustawy zapisano, że w czasie stanu wojennego LSS będzie uczestniczyć w zbrojnej obronie państwa i w cywilnym oporze. W warunkach obrony cywilnej Strzelcy będą wspomagać administracje samorządowe lub dowódców wojskowych. Nowelizacja przewiduje też powstanie ośrodków szkoleniowych, które wzmocnią szkolenia Strzelców.

Premier Ingrida Šimonytė zapowiedziała we wtorek, że w związku z zmianami planów działalności organizacji, zwiększy się też jej finasowanie.

Obecnie Litewski Związek Strzelecki liczy około 13 tys. członków. Oczekuje się, że po wejściu w życie zmian ustawowych i zwiększeniu finansowania organizacja wzrośnie do 50 tys. członków.

PODCASTY I GALERIE