• Litwa
  • 6 czerwca, 2019 13:40

Sejm Litwy: Sowieckie represje wobec Tatarów krymskich były ludobójstwem

Represje władz ZSRR wobec krymskich Tatarów były ludobójstwem – postanowił Sejm Litwy.

BNS
Sejm Litwy: Sowieckie represje wobec Tatarów krymskich były ludobójstwem

Fot. Joanna Bożerodska

Rezolucję poparło 77 posłów. Jeden poseł wstrzymał się od głosu.

„Opierając się na definicję ludobójstwa w prawie międzynarodowym Sejm uznaje przestępstwa ZSRR względem Tatarów w 1944 r. za ludobójstwo” – napisano w rezolucji.

W rezolucji potępiono również „rosyjską okupację Krymu” z 2014 roku.

Sejm zaapelował do społeczności międzynarodowej o solidaryzowanie się z Tatarami krymskimi i kontynuację polityki nie uznawania okupacji Krymu.

Jednym z inicjatorów rezolucji był poseł Audronius Ažubalis.

Analogiczną rezolucję na początku maja przyjął parlament Łotwy.

W maju 1944 r. rozpoczęła się masowa deportacja Tatarów krymskich do Azji Centralnej. Ogółem zesłano ok. 230 tys. osób.

Na Krym Tatarzy mogli wrócić tylko w czas gorbaczowskiej pierestrojki.

PODCASTY I GALERIE