• Litwa
  • 20 grudnia, 2016 16:58

Sejm Litwy przyjął rezolucję w sprawie polepszania relacji z Polską

We wtorek Sejm przyjął rezolucję w sprawie wzmacniania dyplomacji parlamentarnej - nawołuje do resetu stosunków z Polską.

BNS
Sejm Litwy przyjął rezolucję w sprawie polepszania relacji z Polską

Fot. BFL/Andrius Ufartas

W przyjętym dokumencie Sejm „nawołuje do odtworzenia ścisłej międzyparlamentarnej współpracy z Polską, która jest szczególnie ważna zarówno w zakresie koordynowania stanowisk w kwestii bezpieczeństwa regionalnego, jak też w zakresie likwidowania zadawnionych przeszkód w dwustronnych relacjach, opartych na obustronnym szacunku i zrozumieniu”.

Rezolucja była zainicjowana przez Komitety Spraw Zagranicznych i Spraw Europejskich. Głosowało za nią 76 posłów, nie było głosów przeciwko, 3 posłów wtrzymało się od głosu.

W rezolucji proponowane jest także wzmacnianie współpracy państw regionu Morza Bałtyckiego, deklarowane jest poparcie dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Dokument nawołuje do poświęcenia wyjątkowej uwagi Niemcom w celu maksymalnego ułatwienia procesu tworzenia dowodzonego przez nie batalionu NATO na Litwie i „kontynuowanie realizowanej polityki odstraszania względem Rosji”. Deklarowana jest także konieczność wzmacniania bezpośredniej współpracy z Kongresem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

PODCASTY I GALERIE