• Litwa
  • 9 listopada, 2022 9:20

Sejm Litwy przyjął rezolucję, potępiającą wojnę Rosji na Ukrainie

Sejm Litwy przyjął we wtorek rezolucję, zdecydowanie potępiającą agresję militarną Rosji na Ukrainę, systematyczne i powszechne stosowanie przemocy seksualnej oraz inne zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, popełnione na narodzie ukraińskim.

BNS
Sejm Litwy przyjął rezolucję, potępiającą wojnę Rosji na Ukrainie

Fot. BNS/ Lukas Balandis

W uchwale wyrażono pełne poparcie dla działań rządu Litwy w zakresie inicjowania i udziału w postępowaniach prawnych, dotyczących zbrodni popełnionych przez rosyjskie siły zbrojne, w tym przestępstwami związanymi z przemocą seksualną wobec Ukraińców.

Litewscy posłowie wezwali inne państwa do skorzystania z zasady jurysdykcji uniwersalnej w celu wszczęcia dochodzeń przedprocesowych w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym zbrodni polegających na systemowej przemocy seksualnej, popełnionych i nadal popełnianych na terytorium Ukrainy przez osoby należące do rosyjskich sił zbrojnych.

Przyjęty dokument wzywa rządy Litwy oraz innych państw do zainicjowania wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia ukraińskim ofiarom przestępstw seksualnych, popełnionych przez rosyjskie siły zbrojne, znajdującym się obecnie poza granicami swego kraju, do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy medycznej i psychologicznej.

PODCASTY I GALERIE