• Litwa
  • 4 lipca, 2013 11:29

Sejm Litwy celebrował początek prezydencji unijnej

„Wierzymy w solidarną Europę. Jesteśmy za wiarygodną, otwartą i rosnącą Unią Europejską” - powiedziała prezydent Dalia Grybauskaitė podczas uroczystego posiedzenia sejmu z okazji rozpoczęcia litewskiej prezydencji. „Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej - to prawdziwy chrzest dla nowicjusza unijnego” - dodał w swoim przemówieniu przewodniczący sejmu Vydas Gedvilas.

BNS
Sejm Litwy celebrował początek prezydencji unijnej

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„W nadchodzącym półroczu będziemy pracować na rzecz umacniania stabilności i odpowiedzialności finansowej Unii Europejskiej. Będziemy umacniać unię pieniężną, konkurencyjność i innowacje, rozwijać wspólny rynek” – powiedziała Dalia Grybauskaitė.

,,Litwie jako pierwszemu z trzech krajów bałtyckich przypadła ta znacząca i odpowiedzialna misja. Z takim wyzwaniem mierzymy się po raz pierwszy. Po tym swoistym chrzcie będziemy się mogli nazywać nie państwem nowicjuszem, lecz doświadczonym państwem europejskim” – powiedział o prezydencji Vydas Gedvilas.

Jak dodał, prze całe drugie półrocze bieżącego roku Litwa będzie odpowiedzialna za harmonogram prac Unii Europejskiej – przyjdzie rozwiązywać kwestie aktualne dla wszystkich Europejczyków.

Z kolei przewodniczący parlamentu Irlandii Sean Barrett pozytywnie ocenił priorytety Litwy po przejęciu od Irlandii prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

„Pozytywnie oceniam główny akcent litewskiego przewodnictwa, kładziony na wiarygodną politykę fiskalną, wzrost gospodarczy i działania skierowane na zapewnienie tego, by Unia Europejska była otwarta na świat i bezpieczna dla swoich obywateli”, – powiedział podczas uroczystego posiedzenia Sejmu.

Podczas prezydencji Litwy w Radzie Unii Europejskiej szczególną uwagę trzeba będzie zwrócić na zapewnienie stabilności finansowej – dzisiaj podczas uroczystego posiedzenia Sejmu z okazji rozpoczęcia prezydencji powiedziała prezydent Dalia Grybauskaite.

‚Wierzymy w solidarną Europę. Jesteśmy za wiarygodną, otwartą i rosnącą Unia Europejską. Dlatego też w nadchodzącym półroczu będziemy pracowali na rzecz umacniania stabilności i odpowiedzialności finansowej Unii Europejskiej. Będziemy umacniali unię pieniężną, konkurencyjność i innowacje, rozwijali wspólny rynek,”, – powiedziała prezydent.

PODCASTY I GALERIE